Solitaire

0:00

Pravidla hry Solitaire

  1. Na hrací ploše máte 52 žolíkových karet ve čtyřech barvách ♠ ♣ ♥ ♦. Každá barva obsahuje třináct karet se začínající nejnižší hodnotou A. Po ní následují karty s číselnými hodnotami 2 až 10. Třináctku uzavírají nejvyšší hodnoty J, Q a K.
  2. Cílem hry je úspěšně a za nejkratší čas vyložit karty do nahoře vyznačených čtyř kup. V každé kope musí být karty s toutéž barvou a seřazeny od nejnižší hodnoty A (na spodku), po nejvyšší K (na vrchu).
  3. Z balíčku můžete libovolně vybírat po jedné kartě, kterou buď přímo vložíte do cílové kopy, nebo do sedmi pomocných kup ve spodní části hrací plochy. Do spodních kup můžete přidat jednu nebo řadu karet z jiné pomocné kopy s nižší hodnotou o jedno číslo a druhou barvou (černá, červená), jako je karta na vrchu pomocné kopy.
  4. Do prázdné pomocné kopy můžete vložit pouze kartu K, nebo řadu karet se spodní kartou K.