Solitaire

0:00

Pravidlá hry Solitaire

  1. Na hracej ploche máte 52 žolíkových kariet v štyroch farbách ♠ ♣ ♥ ♦. Každá farba obsahuje trinásť kariet so začínajúcou najnižšou hodnotou A. Po nej nasledujú karty s číselnými hodnotami 2 až 10. Trinástku uzatvárajú najvyššie hodnoty J, Q a K.
  2. Cieľom hry je úspešne a za najkratší čas uložiť karty do hore vyznačených štyroch kôp. V každej kope musia byť karty s tou istou farbou a zoradené od najnižšej hodnoty A (na spodku), po najvyššiu K (na vrchu).
  3. Z balíčka môžete ľubovolne vyberať po jednej karte, ktorú buď priamo vložíte do cieľovej kopy, alebo do siedmych pomocných kôp v spodnej časti hracej plochy. Do spodných kôp môžete pridať jednu, alebo rad kariet z inej pomocnej kopy s nižšou hodnotou o jedno číslo a s druhou farbou (čierna, červená), ako je karta na vrchu pomocnej kopy.
  4. Do prázdnej pomocnej kopy môžete vložiť iba kartu K, alebo rad kariet so spodnou kartou K.